ไทย – ไทย / Thai

ลีกัล เอด ดับบลิวเอ (Legal Aid WA) ช่วยให้คุณเข้าใจถึงปัญหาด้านกฏหมาย และช่วยหาทางแก้ปัญหาให้คุณ

การที่จะช่วยอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปัญหาทางกฏหมายของคุณ

ลีกัล เอด ดับบลิวเอ มีบริการอะไรบ้าง

 • ข้อมูลฟรี ทรัพยากร และสิ่งพิมพ์หาได้จากเว็บไซต์ของเรา
 • โทรสายข้อมูล (อินโฟ ไลน์) ได้ที่หมายเลข – 1300 650 579
 • นัดหมายเพื่อขอคำแนะนำด้านกฏหมายและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหา รวมถึง:
  • ความผิดทางอาญา
  • ความขัดแย้งภายในครอบครัว ยื่นใบสมัครเกี่ยวกับการสนับสนุน ดูแลและคุ้มครองเด็ก
  • คำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้
  • ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภค, หนี้สิน, ปัญหาการว่าจ้าง, การขอเป็นผู้ปกครองและการจัดการ, การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ความเครียดจากการจำนอง, ความเสียหายต่อทรัพย์สินรถยนต์, การประกันสังคม และ การชดเชยสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
 • มีทนายในหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในศาลแขวง, ศาลเยาวชน และศาลครอบครัว ทนายของเราไม่สามารถว่าความในศาลให้คุณได้
 • เป็นตัวแทนอย่างต่อเนื่องจากทนายความภายใต้การได้รับความช่วยเหลือนี้
 • ทรัพยากรการศึกษาด้านกฏหมายสำหรับกลุ่มชุมชนและประชาชน

logo for interpreters

หากเราต้องการล่ามล่ะ?

เราพยายามจะช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการพูดหรือการเข้าใจภาษาอังกฤษ หากคุณพูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษ เราสามารถหาล่ามเพื่อช่วยเหลือคุณได้

หากคุณโทรสายข้อมูล (อินโฟ ไลน์) หรือมาที่สำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา โปรดแจ้งว่าคุณพูดภาษาอะไร เพื่อเราจะได้จองล่ามเพื่อช่วยแปลเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกฏหมายของคุณ

หากคุณต้องการล่ามเมื่อมาพบเราตามนัดหมาย โปรดแจ้งตอนคุณโทรมานัด

หากคุณต้องขึ้นศาล คุณสามารถติดต่อขอล่ามจากศาลได้ แต่หากคุณอยู่ที่ศาลแล้วและไม่มีล่าม คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายในหน้าที่ ให้ช่วยเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นวันอื่นเพื่อจะได้จองล่ามให้คุณในคราวต่อไป

ติดต่อเรา

อินโฟ ไลน์ เปิดทุกวันราชการจาก 09:00 น. ถึง  16:00 น. (ตามเวลา WST)  - โทร 1300 650 579

สำนักงานใหญ่เราอยู่ที่  32 St Georges Terrace, Perth  เรามีสำนักงานที่ศูนย์กลางเมืองใหญ่ๆด้วย

 

Need help?

The Infoline can give information about the law and our services to help with your legal problem.

Disclaimer

The information displayed on this page is provided for information purposes only and does not constitute legal advice. If you have a legal problem, you should see a lawyer. Legal Aid Western Australia aims to provide information that is accurate, however does not accept responsibility for any errors or omissions in the information provided on this page or incorporated into it by reference.